Prodaja lipicanskih konj v letu 2020

Vlada Republike Slovenije je 21. maja sprejela letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020.

S sprejemom letnega načrta je podan pravni temelj za prodajo 142 lipicanskih konj, uvrščenih na letni načrt v štirih skupinah.

Kobilarna Lipica bo prodajo konj iz letnega načrta izvajala postopno, v več korakih. Tako bodo konji v spletnem elektronskem prodajnem katalogu predstavljeni sukcesivno oziroma postopno, v podskupinah.

Prodaja vseh konj bo potekala na način zbiranja ponudb preko spletnega elektronskega prodajnega kataloga.

Kobilarna Lipica

Na vrh