Postopek prodaje

Kobilarna Lipica bo prodajo konj iz letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji izvajala postopno, v več korakih.

Tako bodo konji v spletnem elektronskem prodajnem katalogu predstavljeni sukcesivno oziroma postopno, v podskupinah.

Za konje iz posameznih podskupin bo Kobilarna Lipica objavila:

  • podatke o posameznih konjih,
  • rok za oddajo ponudb preko spletnega elektronskega prodajnega kataloga,
  • datum predstavitvenega dogodka v Lipici, na katerem bodo konji predstavljeni,
  • rok za morebitne dopolnitve ponudb in rok za podpis pogodb o nakupu.

 

Informacije o prodaji konj bo kupcem posredovala preko naslovov elektronske pošte info@lipicanec.si.

Kobilarna Lipica

Na vrh