Pridobitev lipicanca

Proces in pogoji

Pogoji za pridobitev lipicanca

Bodoči lastnik mora pred oddajo ponudbe oz. prevzemom lipicanca potrditi, da se bo držal obveznosti in je seznanjen ter izpolnjuje vse predpisane pogoje, in sicer:

 • izpolnjuje vse standardne pogoje za nastanitev in bivanje konj,
 • za konja mora skrbeti s skrbnostjo dobrega gospodarja,
 • zagotoviti mora vsakodnevni izpust konja na pašnik ali primerno tekališče ter skrbeti za njegovo dobro počutje,
 • zagotoviti mora redno zdravstveno varstvo,
 • konj ne sme uporabljati na način, ki lahko povzroči poslabšanje zdravstvenega stanja,

 

Ugodnosti za kupca lipicanca iz Lipice

Kupec oziroma novi lastnik lipicanca iz Lipice postane partner Kobilarne Lipica, zato mu bo Kobilarna Lipica nudila oziroma zagotovila:

 • strokovno svetovanje glede reje konja,
 • svetovanje v vseh zadevah, vezanih na posest konja,
 • kritje enkratnih stroškov obveznih veterinarskih preiskav na kužne bolezni, obveznih zaščitnih cepljenj živali, dehelmentizacije.

 

Dodatne ugodnosti novega lastnika lipicanca iz Lipice:

 • Kobilarna Lipica lastnika z njegovim soglasjem objavi na seznamu »prijateljev lipicanca«,
 • lastniku se enkrat letno omogoči obisk kobilarne – za obdobje, v katerem bo kupec lastnik konja,
 • lastnika se vabi na izbrane strokovne dogodke v Kobilarni Lipica za obdobje, v katerem je lastnik konja.

 

Opomba: pridružujemo si pravico do sprememb postopka prodaje konj.

 

Informacije o postopku prodaje konj

Kobilarna Lipica

Na vrh