Postopek prodaje

Informacije o postopku prodaje konj

Splošno

Na podlagi Letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, je v postopku prodaje več kot 140 konj, ki so last Republike Slovenije, v njenem imenu pa postopke prodaje vodi Kobilarna Lipica.

Prodaja konj poteka po načinu zbiranja ponudb oziroma prodaje ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. To velja ne glede na izhodiščno ceno.

Postopek prodaje

Prodaja se vrši preko zbiranja ponudb na spletnem prodajnem katalogu www.lipicanec.si !

Prodaja se bo izvajala sukcesivno, to je v skupinah po 10, 20 ali več konj, ki jih izbere Kobilarna Lipica.

Skupino različnih izbranih konj, ki bo šla v prodajo, bomo predstavili in objavili v spletnem prodajnem katalogu. 

Na spletnem prodajnem katalogu bodo objavljene tudi vse druge informacije o postopku prodaje.

 

I. Krog – oddajanje ponudb

Predhodno bomo podali obvestilo čim širši javnosti, da se začenja s prodajo in zbiranjem ponudb različnih izbranih konj, ki so predstavljeni in objavljeni v spletnem prodajnem katalogu www.lipicanec.si.

Obvestilo bo vsebovalo datum začetka zbiranja ponudb in datum ter uro zaključka zbiranja ponudb.

Vrednost oddane ponudbe mora biti enaka ali višja od izhodiščne cene. Potencialni kupec ne sme ponuditi manj, kot je izhodiščna cena. V tem primeru oddane ponudbe ne upoštevamo in potencialnega kupca izločimo!

Po izteku datuma in ure za zbiranje ponudb se bo  spletni prodajni katalog zaprl in vnos ponudb ne bo več mogoč!

 

II. Krog – izboljšanje ponudb

Po zaključenem prvem krogu zbiranja ponudb bomo pregledali oddane ponudbe za vsakega konja posebej. Za konja, ki je prejel več ponudb, bomo izbrali do tri kupce, ki so oddali najvišje ponudbe, jih obvestili o najvišji oddani ponudbi – vrednosti ter jih individualno pozvali k izboljšanju njihove ponudbe (po mailu ali na način avkcije), ponovno do določenega datuma in ure. Kupcev med seboj ne razkrivamo, kakor tudi ne razkrivamo, kdo je koliko ponudil. Razkrijemo le najvišjo oddano ponudbo – vrednost.

Spletnega prodajnega kataloga za izboljšanje ponudb ne bomo znova odpirali.

Po izboljšanju ponudb se konja proda ponudniku, ki je v izboljšanje ponudb zanj ponudil najvišjo kupnino.

 

Ogled konj

V času poteka oddajanje ponudb, za posamezno skupino konj, bomo pripravili en ali dva termina, na katerih si bodo potencialni kupci lahko ogledali izbrane in v spletnem prodajnem katalogu objavljene konje tudi v živo. O možnih terminih ogleda bomo javnost obvestili (po e-mailu in / ali spletnem prodajnem katalogu www.lipicanec.si  in preko nekaterih spletnih komunikacijskih kanalov).

 

Splošne informacije

Kobilarna Lipica si pridružuje pravico, da posameznega konja, za katerega so bile oddane ponudbe, ne proda iz različnih razlogov (v času prodaje je prišlo do bolezni ali poškodbe, se ni uspelo iztržiti želeno ceno in se bo konja uvrstilo na prodajo v prihodnje in drugi razlogi).

V Kobilarni Lipica želimo gojiti dober dolgoročni partnerski odnos s kupci lipicancev iz Lipice. Želimo si zadovoljnih kupcev, zato bo prodaja potekala transparentno, vsebovala in razkrivala bo vse informacije in lastnosti ter zdravstveno stanje konja, vključno s prepoznanimi karakternimi lastnostmi za posameznega konja.  

Želimo si, da naši lipicanci najdejo dober dom, kjer se bodo dobro počutili in bodo novim lastnikom v veselje in zadovoljstvo.

 

Ugodnosti za kupca lipicanca iz Lipice

Kobilarna Lipica

Na vrh