Izklicna cena € 2.500

826 Steaka XXXV

Prodano v 2021

Nekoliko večjega okvira, v slabšem tipu, ne najbolj skladna, a dovolj korektnega telesnega ustroja. Je še v fazi telesnega razvoja.

V letu 2021 je opravila preizkus delovne sposobnosti z dobro oceno – je živahnega temperamenta in dobrohotnega karakterja. Komunikativna in učljiva, delavna in dovolj izdatna v gibanju. Ob primernem treningu bo primerna za delo pod sedlom in v vpregi.

Zaradi nizke ocene lastnosti zunanjosti za plemensko rejo ni primerna.

Predstavnica rodu Stornella.

Mere: 153-162/182/19

Kobilarna Lipica

Na vrh